درخت حرا 5

سلام دوست عزیز

زندگانی و مرگ یگانه اند همچون رودخانه و دریا

درخت حرا 5

حرا ، درختی که از اشک چشم آدمرویید

به روایتی این گیاهاسطوره ای که از اشک چشم آدم روییده است ، حرا نام دارد و به افتخار دانشمند شهیرایرانی ، بوعلی سینا این نام را بر آن نهاده اند. این درختچه در سواحل ومرداب هایساحلی مصر ، عربستان و سواحل جنوب ایران ، دیده می شود. حرا در 8 منطقه حفاظت شدهبین المللی ایران می روید که در این میان جنگل های همیشه سبز دریایی حرا در حاشیهشمالی غربی قشم ، از زیباترین گردشگاه های خلیج فارس به شمار می آید
     

        درخت حرا               درخت حرا
بهاین گیاه در بندرعباس حرا ، در بلوچستان تمر و در بعضی از نقاط تول گفته می شود. بهعربی نیز آن را شوری و شوره می نامند. حرا ، گیاهی از تیره شاه پسند است. دانه آنروی درخت مادر می روید و نهال تولید می کند. سپس از درخت جدا می شود و داخل مردابمی افتد. جنگل حرا بر دریا و آب شور قرار دارد واین سازش با آب شور و شرایط نامناسب، از حرا یک گیاه استثناییی ساخته است. درختان حرا ، در قسمتهای کم عمق خور خورانکنار و روی تپه های جزیره مانندی که هنگام پایین رفتن آب دریا از آب بیرون می مانندقرار گرفته است. عمق آب این مناطق از یک تا یک و نیم متر تجاوز نمی کند ؛ بنابراینجنگل هنگام بالا آمدن آب دریا ، در آبهای نیلگون خلیج فارس به حالت شناور می ماندوبا فروکش کردن آب دریا به مدت 6 تا 7 ساعت مانند جنگل های مناطق خشک نمایان می شود.

مساحت کل جنگل های حرا 7 هزار و 500 هکتار و مساحت حوزه جزیره قشم 2 هزار و 400 هکتار تخمین زده شده است.
جنگل های حرا خلیج نای بند گسترده ترین نواحیپراکنش این اجتماعات در ختی کمیاب با وسعت 390 هکتار ، آخرین مجموعه انبوه و وسیعاین در ختان ساحلی درجنوب غربی آسیا محسوب می شود. جنگل های حرا عسلویه بوشهر بهعنوان ذخیره گاه بیوسفری ساحلی آب های جنوب کشور در پارک ملی دریایی نای بند یکی ازمناطق حساس ساحلی به شمار می آید که در اکوسیستم خود گیاهان شور پسند دریایی ،جانداران کف زی و پرندگان مهاجر اقیانوسی را پناه داده است و به عنوان بانک ژنیسودمند برای نسل حاضر و آینده نقش ایفا می کند. وجود جنگل های حرا در کرانه خلیجمنحصر بفرد نای بند عسلویه بوشهر ، این منطقه را به صورت بی نظیر ترین پارک ملیدریایی بین المللی معرفی کرده است.

جنگل حرا در سواحل جنوبی ایران، مهدانواع گوناگون آبزیان ، پرندگان و دوزیستان است. از پرندگان می توان به مرغماهیخوار ، حواصیل ، لک لک ، پلیکان ، مرغابی ومرغ دریایی و از ماهی ها به خرچنگ ،مار دریایی ، شیلو ،کلینگ ( نوعی از صدف ) و انواع مختلف قورباغه اشاره کرد.

به همین دلیل به جنگل های حرا در ا منطقه قشم، 3 عنوان جهانی منطقه حفاظتشده بین المللی ، ذخیره گاه زیست کره و تالاب بین المللی نام داده اند ؛ چرا که 80دررصد آبزیان خلیج فارس دوره تخم ریزی خود را در این منطقه می گذرانند.
گیاهانحرا برگهایی با ظاهر بییضی شکل و قاعده ای باریک ( دوکی شکل رویه سبز و براق دارندو پشت برگها نیز سفید یا خاکستری رنگ است. طول این برگها حدود 5 تا 5/7 سانتی متراست. میوه حرا ، بادامی شکل است و به یک خامه باریک منتهی می شود. ریشه های زانویی، شکل منظمی ندارند ، اما گل حرا که از فرط کوچکی ناپیدا است و غیر محسوس حکایتیعجیب دارد. گلی به رنگ طلایی با 4 گلبرگ ، که هر گلبرگ بیشتر از چند میلی متر طولندارد. عطری شیرین و خنک ،که تا شعاع چند متری اطراف آن پراکنده می شود.

گیاه حرا که گاه به عنوان علوفه خشک برای خوراک چهارپایان استفاده می شود ،فواید شگفت انگیزی دارد.

درختان حرا از نوع گیاه مانگرو است که میتواند درآبهای شور زندگی کند و بافت ساقه ، تنه و ریشه این درخت به گونه ای است که آب شوردریا را تصفیه ومواد مورد نیاز آن را جذب و بقیه مواد را دفع می کند. پوست حرا برباسیل هانزن که موجب جذام می شود ،موثر است. شیره درون آوندهای آن بر بیماری خشکیکه بیماری پوستی شایع در منطقه هرمزگان است ، تاثیری قابل توجه دارد. در صنعت ازتانن موجود در حرا ، برای تولید جوهر مازو استفاده می شود. چسب تخته و خمیر چوب ازدیگر مصارف صنعتی آن است.

مناطق حراخیز ایران عبارتند از تیاب ،جاسکچاربهار و کناره های شمالی و غربی جزیره قشم.

در زمینهای اطراف خورتیاب ازحدود 3 کیلومتری بندر تیاب میناب ، بوته های حرا به چشم میخورد. طول خورتیاب 7 مایلدریایی است. در 2 سمت خور جاسک و در چابهار نیز حراهایی به شکل پراکنده دیده می شود؛ اما بهترین نوع حرا از نظر رشد ارتفاع و انبوهی در ناحیه قشم ، میان سواحل قشم،پل و خمیر است.

از راه خشکی ( مثلا سواحل قشم ) راهی به درون جنگل ها نیستو تنهاراه دیدن آنها ، راه آبی است. برای تماشای این جنگل نیز باید با ناخدایانپرتجربه همراه شد ، چون تنها آنها میی توانند آبراهه های کوچک و متعدد موجود جنگلرا شناسایی کنند.

جنگل حرا بر دریا و آب شور قرار دارد و این سازش با آبشور و شرایط نامناسب ، از حرا یک گیاه استثنایی ساخته است
منبع : http://www.pseez.ir

 

/ 0 نظر / 63 بازدید