تنظیم کننده رشد ویتال پاور

تفکر جوهر نبوغ هست

سلام دوست عزیز

تنظیم کننده رشد ویتال پاور

این محصول توسط شرکت فیوچراکو در اسپانیا که تولید کننده انواع کودهای تغذیه ای ، محرکهای رشد گیاه ، ترکیبات مقاوم کننده گیاه در برابر امراض و تنشهای محیطی و عوامل بیولوژیکی کنترل آفات و بیماری های گیاهی می باشد تولید شده و به صورت انحصاری توسط شرکت فروغ دشت در کشور ایران توزیع می گردد .

فیوتاپ ویتال پاور محرک رشد بویژه جهت افزایش عملکرد غده و عیار قند در گیاه چغندر قند می باشد . بر موجود در این کود باعث از بین رفتن بیماری قلب سیاه چغندر قند می شود 

ترکیب و درصد مواد متشکله این کود در جدول ذیل آورده شده است .

درصد وزنی

ترکیبات

13.2

اسید آمینه آزاد نوع ال

6.6

ازت کل

1.35

ازت آمینی

0.55

فسفر

0.66

بر

0.55

هورمون گیاهی

 

فیوتاپ کاربرد ویتال پاور از هنگام پیدایش 2 تا 3 جفت برگ حقیقی آغاز می شود و هر 25 - 20 روز یکبار به مقدار 1.5 لیتر در هکتار برای هر محلول پاشی در طی 5 دفعه تکرار می شود . این محصول در مدت 50 روز اول بعد از پیدایش برگ ها ، تقسیم سلولی در لایه کامبیوم ثانویه غده را افزایش می دهد که باعث افزایش تعداد سلول های تجمع قند می گردد . استفاده از ویتال پاور در مراحل اولیه رشد که بطور کامل مستقر نشده اند سبب کاهش بوته میری گیاهچه ها در این مرحله می گردد . همچنین نوع ازت موجود در این کود بگونه ای است که ازت مضره و ترکیباتی که مانع استحصال قند در غده می گردد را کاهش می دهد . جهت اینکه ویتال پاور بخشی از نیاز غذایی گیاه را مرتفع نموده و عمدتا بر خواص کیفی چغندر قند تاثیر می گذارد و از طرفی چغندر قند نیاز بالایی به تغذیه و تامین عناصر غذایی دارد توصیه می گردد که ویتال پاور ر ابا فیوتاپ و کودهای حاوی عناصر میکرو و ماکرو به صورت زیر ترکیب نمایید تا نیاز غذایی چغندر قند تامین گردد .

توصیه : ویتال پاور را در مراحل اولیه رشد چغندر قند با NPK فسفر بالا و سپس با NPK 20 - 20-20 استفاده نمایید

سازگاری : این محصول با اکثر سموم و ترکیبات قابلیت اختلاط دارد . توصیه می گردد قبل از استفاده قابلیت ترکیب این کود را بررسی نمایید

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش با ما تماس بگیرید

تلفکس : 07118327629

همراه : 09177131162

Dalin1384@Gmail.com

مهندس سعید رضایی زاده

/ 0 نظر / 15 بازدید