طرح توجیهی تولید ژلاتین از پودر استخوان

طرح توجیهیچیست ؟طرح توجیهیمجموعه اطلاعاتیهست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برایشروعیک کار تجاریتولیدیویا خدماتی ) میباشد . اطلاعاتیاز قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه هاو لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در اینطرح ها تنظیم گردیده است . داشتنیک طرح توجیهی ( طرح تجاری ) نه تنها برایافرادیکه مایل به استفاده از تسهیلات بانکیهستند مفید هست بلکه برایافراعلاقه مند به راه اندازیکسب و کار نیز ضروریمیباشد

طرح توجیهی تولید ژلاتین از پودر استخوان

خلاصه ی طرح توجیهی :

ظرفیت : 1000 تن درسال

اشتغال زایی  : 68 نفر

سرمایه گذاری ثابت : 97000میلیون ریال

/ 0 نظر / 9 بازدید