بررسی اثرات ضد باکتریایی بره موم زنبور عسل

سلام دوست عزیز

راستی مایه اطمینان است و دروغگویی موجب اظطراب

بررسی اثرات ضد باکتریائی بره موم زنبورعسلروی باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل بیماری لوک آمریکائی زنبورعسل

بره موم زنبورعسل یا Propolis ماده ای مرکب ازصمغ انواع درختان و گیاهان مختلف است که کارگران زنبورعسل آنرا در سبد گرده های خودجمع آوری کرده و با ایجاد تغییراتی در آن , از آن به عنوان ماده ای درزگیر , صیقلدهنده , ضدعفونی کننده داخل کندوها و سلولهای مومی و مومیائی نمودن لاشه حیوانات تلفشده در داخل کندوها استفاده می نماید .

   بره موم                               بره موم

بره موم از ترکیباتی از جمله صمغ , موم,  روغنهای فرار و گرده گل تشکیل شده است و با استفاده از آنالیز بیوشیمیائی ازترکیبات متنوعی از جمله الکلها , آلدئیدها ,  فلاونوئیدها , اسیدهای آمینه , کالکونها,  استرها , استونها , اسیدهای چرب و ... تشکیل گردیده است که هر از این ترکیبات درصنایع داروئی ارزش بالائی دارند.
بشر از قدیم الایام متوجه اثرات درمانی و ضدباکتریائی بره موم بوده است و در موارد بسیاری از بیماریهای انسان و حیوان مورداستفاده قرار داده و نتایج رضایت بخشی را کسب نموده است. در چند دهه اخیر تحقیقاتزیادی روی خواص درمانی بره موم بخصوص اثرات ضد باکتریائی آن انجام گرفته و نتایجقابل توجهی کسب شده است و در برخی موارد از آنتی بیوتیکهای صناعی هم موثرتر بودهاست.

در این بررسی میزان حساسیت باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل بیماری لوکآمریکائی زنبورعسل که خطرناکترین بیماری زنبورعسل است مورد بررسی قرار گرفت و ازروشهای رایج در بررسی اثرات آنتی باکتریائی مواد روی باکتریها از جمله روش رقت دربراث و روشBaure – Kirby استفاده گردید.

در روش رقت در براث باکتری مذکور را درمحیط براث کشت داد و با استفاده از رقتهای مختلف عصاره های اتانولی بره موم تحتتاثیر قرار دادیم . در روش Baure – Kirby از دیسکهای کاغذ صافی آغشته به میزانهایمختلف عصاره های الکلی بره موم استفاده گردید که نتایج حاصله به شرح زیر است:

درروش رقت در براث رقتهای 32/ میلی گرم در میلی لیتر بره موم و بیشتر از آن باعث مهاررشد باکتری مذکور گردیدند و بدینصورت رقت 32/ میلی گرم در میلی لیتر بره موم بهعنوان حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد( MIC )  بره موم روی باکتری پنی باسیلوس لارواتعیین گردید و در روش بائور کربی دیسکهای کاغذ صافی حاوی 01/ تا 1/ میلی گرم برهموم با ایجاد هاله های ممانعت از رشد باکتری به قطر 5 الی 18 میلی متر در اطراف خودمانع از رشد باکتری مذکور گردیدند.

نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که برهموم زنبورعسل ایران در مقایسه با بره موم تولیدی برخی از کشورهای دیگر از خاصیت ضدباکتریائی نسبتاً بالائی برخوردار است و در صورت استفاده صحیح می تواند در درمانبیماری لوک آمریکائی زنبور عسل مورد استفاده قرار گیرد. در رابطه با اثرات داروئیبره موم روی سایر عوامل بیماریزای انسان و دام تحقیقات زیادی صورت گرفته است. ازجمله بارزترین و خوشبینانه ترین اثرات بره موم اثر آن روی انواع ویروسها از جملهویروس عامل بیماری مهلک ایدز و انواع سلولهای سرطانی بوده است که نویدهای را در راهدرمان این بیماریها با استفاده از ترکیبات مختلف بره موم ایجاد کرده است. با توجهبه تنوع پوشش گیاهی ایران و ترکیبات متنوع موجود در بره موم زنبور عسل ایران میتوان استفاده های زیادی از آنرا در درمان بیماریهای انسان و دامبرد

 منبع : http://www.beekeeping.mihanblog.com

 استخدام بازاریاب

/ 0 نظر / 10 بازدید