تنظیم کننده رشد فروتالیو

اگر بجای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم همه دشمنان نابود می شدند

سلام دوست عزیز

تنظیم کننده رشد فروتالیو

این محصول توسط شرکت فیوچراکو در اسپانیا که تولید کننده انواع کودهای تغذیه ای ، محرکهای رشد گیاه ، ترکیبات مقاوم کننده گیاه در برابر امراض و تنشهای محیطی و عوامل بیولوژیکی کنترل آفات و بیماری های گیاهی می باشد تولید شده و به صورت انحصاری توسط شرکت فروغ دشت در کشور ایران توزیع می گردد .

  فروتالیو اختصاصا جهت درشت شدن اندازه و بهبود رنگ میوه ها مورد استفاده می باشد . فسفر و پتاسیم موجود در این کود انرژی لازم ر ا در مرحله زایشی فراهم کرده و میزان گلدهی گیاه را افزایش می دهد . عمدتا تاثیر گذاری فروتالیو بر روی خواص کیفی میوه می باشد . بطور مثال قند را در انگور افزایش داده سبب افزایش وزن هزار دانه حبوبات شده ، بازار پسندی کاهو را افزایش داده و از بد شکل و کج شدن خیار جلوگیری می کند . در مورد رنگ گیری میوه ها نیز فروتالیو سبب یکنواختی رنگ میوه ها و تسریع در رنگ گیری می شود . اسیدهای آمینه موجود در این کود فرایند تشکیل قند را فعال نموده و باعث افزایش قند و شیرین تر شدن میوه ها می گردد .

ترکیبات موجود در فروتالیو به قرار زیر است

درصد وزنی

ترکیبات

4

اسید آمینه نوع ال

12

فسفر P2O5

16

پتاسیم K2O

0.5

بر معدنی

0.01

منگنز Mn-EDTA

0.002

روی Zn-EDTA

0.002

مس Cu-EDTA

0.02

آهن Fe-EDTA

برای تمام محصولات کشاورزی و در طی مراحل تشکیل میوه بزرگ شدن و رسیدگی میوه ها فروتالیو را می توان استفاده نمود . ترکیب فروتالیو با فیوتاپ در افزایش گلدهی و عملکرد صیفی جات تاثیر ویژه دارد .

الگوی مصرف فروتالیو برای برخی از محصولات در جدول زیر آمده است

نحوه مصرف

زمان مصرف

نوع محصول

خاکی

 لیتردر هکتار

برگپاشی

( لیتر در 1000 لیتر آب)

6 - 8

2 - 3

پیش از گلدهی ، هنگام پیدایش میوه و هنگام بزرگ شدن میوه

گوجه فرنگی / فلفل خیار / خربزه / هندوانه / کدو

3 - 4

2 - 3

پیش از گلدهی ، هنگام پیدایش میوه و هنگام بزرگ شدن میوه

توت فرنگی

/ 1 نظر / 73 بازدید
سید حمید هاشمی

سلام دوست عزیز امیدوارم حال شما خوب باشد و در کارتان موفق باشید همشهری عزیز از این که دیر آمدم معذرت می خوام حسابی مشغول درس خواندنم