ونوس حشره خوار

سلام دوست عزیز

به مردم چیزی بهتر از اخلاق نیک نداده اند

گیاه گوشتخوار 3

به درخواست دوست عزیز آقا داداش

ونوس حشره خوار    Dianea muscipula

درباره گیاهان گوشتخوار نقل قول ها ، افسانه ها و شایعات بسیاری وجود داردکه در آن از گل مرگ ( که قادر به گرفتن یک مرد و فشردن آن در داخل گلبرگ هایش میباشد ) ، از درخت انگور گوشتخوار ، از درخت افعی و از درخت میمون گیر ( که برگهایآن بعد از شکار میمون باز شده و استخوانهای عاری از گوشت شکار را به خارج می ریزد ) نام برده شده است .

علیرغم این نوشته های نا معقول و مسخره که در اصل دارایحقیقتی هستند درباره این گیاهان بسیار گزافه گوئی شده و آنها را به طریق ناهنجاریبزرگ کرده اند .

شکار گیاهان گوشتخوار در حقیقت حیوانات بسیار کوچک و اغلباوقات حشرات هستند

 گیاه حشره خوار                                 گیاه حشره خوار  
حتی برای این گیاهان نام گیاهان حشره خوار به جایگیاهان گوشتخوار پیشنهاد شده است ولی هنوز استعمال گیاهان گوشتخوار عمومیت بیشتریدارد .

در دنیا 450 گونه گیاه گوشتخوار متعلق به 15 جنس و شش خانواده نهاندانگان دولپه ای وجود دارد که در اینجا ذکر یکی از آنها متعلق به خانواده Draseraceae می باشد .

گیاهDianea muscipula که به نام ونوس حشره خوارنامیده میشود ، گیاه کوچکی است که اندازه آن از 15 سانتیمتر ***** نمی کند و مناطقانتشار آن محدود به برکه های تورب دار کارولینا در خاور آمریکا میباشد .

این گیاه اولین بار توسط A . Dalilis فرماندار کارولینای شمالی کشف شد و درنامه ای که در 24 ژانویه 1760 به P . Gallnsan نوشته نام Flytrapsensitive به آنداده است . متاسفانه این نام تا سال 1843 منتشر نشد . مقداری از این گیاه بهانگلستان فرستاده شد و به باغ Vew منتقل گردید .

Jahn Ellis
تاجری که بهگیاه شناسی علاقه داشت مشخصات آن را در 1770 برای Linnee ارسال داشت .

باوجود این Linnee گوشتخواری این گیاه را باور نداشته و این گیاه جالب و زیبا و عجیبرا Miraculum imaturae یا معجزه طبیعت نام نهاده است .

برگهای اینگیاه بدون ساقه بوده و مستقیمأ از روی زمین خارج میشود و شامل یک پهنک کشیده بالهدار که در انتها پهن شده و تشکیل دو پهنک جداگانه به طول در حدود 2 سانتیمتر می دهد .

این پهنک های کوچک می توانند در طول رگبرگ اصلی تا شود . سطح فوقانی آنها دارای غده های کوچک قرمز رنگی می باشد که باعث هضمحشرات می شود.
مابین غده های قرمز و کناره های برگ قسمت کوچکیوجود دارد که محل نکتار ( شیره ـ نوش )گل می باشد . پیرامون هریک از این پهنک هاپُرزهای( خارهای نازک و ظریف ) سختی وجود دارد و در قسمت مرکزی دارای سه عدد و گاهیچهار عدد پُرزهای حسی برآمده میباشد .
زمانی که حشره باین موهایحساس برخورد کند پهنک ها مانند اوراق یک کتاب روی هم تا شده و حشره در آن زندانی میگردد و غده ها مایعی اسیدی ترشح می کنند که احتمالا همراه با عمل باکتریها باعث هضمحشره میشوند .
پس از 5 تا 15 روز گاهی 30 روز درهای زندان بهآهستگی باز میشود ، درحالی که فقط بقایای جسد زندانی دیده می شود .
پس از هر شکار برگها شکل اولیه خود را بدست می آورند و بعد از 2 تا 3 بار استفاده قهوه ای رنگ و پژمرده شده و باید چیده شوند و به جای آنها برگهایجدیدی می روید

/ 1 نظر / 9 بازدید
سمیرا

من از کجا میتونم ونوس بخرم لطفا برام پیام بدید sa_sa_sa926@yahoo.com