طرح توجیهی تولید کربن فعال

طرح توجیهیچیست ؟طرح توجیهیمجموعه اطلاعاتیهست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برایشروعیک کار تجاریتولیدیویا خدماتی ) میباشد . اطلاعاتیاز قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه هاو لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در اینطرح ها تنظیم گردیده است . داشتنیک طرح توجیهی ( طرح تجاری ) نه تنها برایافرادیکه مایل به استفاده از تسهیلات بانکیهستند مفید هست بلکه برایافراعلاقه مند به راه اندازیکسب و کار نیز ضروریمیباشد

طرح توجیهی تولید کربن فعال

خلاصه ی طرح توجیهی :

ظرفیت : 1750 تن

سرمایه گذاری ثابت : 18643 میلیون ریال

تهیه شده در سال : خرداد ماه 1387

تعداد صفحات : 40 صفحه

 کربن فعال

فهرست مواردی که در طرح ارائه شده 

1.       معرفیکربن فعال

1.1.    نام و کد کربن فعال

1.2.    شماره تعرفه گمرکی

1.3.    شرایط واردات کربن فعال

1.4.    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

1.5.    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی کربن فعال

1.6.    توضیح موارد مصرف و کاربرد کربن فعال

1.7.

/ 0 نظر / 109 بازدید