لیست برنامه های آموزشی شرکت دالین سبز فارس

لیست برنامه های آموزشی شرکت دالین سبز فارس

 

عنوان

 

توضیحات

 

قیمت/ تومان

 

کاشت داشت برداشت مرکبات

 

نرم افزار

 

4500

 

گیاهپزشکی سیب زمینی

 

نرم افزار

 

4500

 

آفات بیماری ها و علف های هرز گندم

 

نرم افزار

 

4500

 

راهنمای عملی درختکاری

 

نرم افزار

 

4500

 

علف های هرز ایران

 

نرم افزار

 

4500

 

خربزه کاری

 

2500

 

آفات بیماری ها و علف های هرز سیب زمینی

 

نرم افزار

 

4500

 

کاشت داشت برداشت کلزا

 

4500

 

میوه های سردسیری

 

4500

 

پرورش قارچ خوراکی

 

فیلم آموزشی – 5 سی دی

 

7500

 

کاشت داشت برداشت خیار درختی

 

فیلم آموزشی – 2 سی دی

 

5000

 

کاشت داشت برداشت فلفل دلمه

 

فیلم آموزشی

 

2500

 

کاشت داشت برداشت گوجه فرنگی

 

فیلم آموزشی

 

2500

 

کاشت داشت برداشت پسته

 

نرم افزار

 

4500

 

احداث گلخانه

 

فیلم آموزشی – 5 سی دی

 

7500

 

مرغ داری 

 

فیلم آموزشی

 

2500

 

پیشگیری از بیماری های طیور

 

فیلم آموزشی

 

2500

 

واکسیناسیون طیور

 

فیلم آموزشی

 

2500

 

پیشگیری از بیماری های طیور

 

فیلم آموزشی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید