طرح توجیهی تولید پروفیل MDF

طرح توجیهیچیست ؟طرح توجیهیمجموعه اطلاعاتیهست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برایشروعیک کار تجاریتولیدیویا خدماتی ) میباشد . اطلاعاتیاز قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه هاو لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در اینطرح ها تنظیم گردیده است . داشتنیک طرح توجیهی ( طرح تجاری ) نه تنها برایافرادیکه مایل به استفاده از تسهیلات بانکیهستند مفید هست بلکه برایافراعلاقه مند به راه اندازیکسب و کار نیز ضروریمیباشد

طرح توجیهی تولید پروفیل MDF

خلاصه ی طرح توجیهی :

ظرفیت : 50000 متر مربع در سال

اشتغال زایی : 26 نفر

سرمایه گذاری ثابت : 5060 میلیون ریال

تهیه شده در سال : شهریور ماه 1386

تعداد صفحات : 42 صفحه

 پروفیل MDF

فهرست مواردی که در طرح ارائه شده 

1.       معرفیپروفیل MDF

1.1.    نام و کد پروفیل MDF

1.2.    شماره تعرفه گمرکی

1.3.    شرایط واردات پروفیل MDF

1.4.    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

1.5.    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی پ

/ 0 نظر / 62 بازدید