ضریب هوشی گوسفندان

ضریب هوشی گوسفندان

 

گوسفندان باهوشتر از آنچه ما فکر میکنیم می باشند .طبق تحقیقات جدید ٬ضریب هوشی گوسفندان در به خاطر آوردن آنچه برای آنها رخ داده است باور کردنی نیست . بر این اساس در به خاطر آوردن چهره های قدیمی که با آنها بوده اند نظیرچوپانهای گله ونیز خود گله ای که در آن بوده اند قدرت شگفت آوری دارند و به راحتی صاحب قبلی و مکان سابق خود را تشخیص می دهند .

دکتر ((کتی کندریک)) میگوید :گوسفندان در مغز خود یک سیستم لنداسواری برای پاسخگویی به آنجه اتفاق می افتد دارند . به گفته ی وی گوسفندان به محیط غریبه واکنش سخت و ناراحت کننده نشان میدهند و در محیطی که به آن انس گرفته اند احساس راحتی میکنند .کندریک می افزاید :بر اساس تحقیقات ما ٬ گوسفندان میتوانند تا 50 تصویر هم نوع خود را به خاطر آورند . از نظر پی شناسی ٬برخی قسمت های مغز گوسفند شبیه انسان است و البته در گوسفندان خاطرات به اندازه 2 سال در مغز باقی می ماند و بعد از آن از بین میرود .دقیقاً شبیه سیستم عصبی موجودد در مغز انسان که تصویر را در یک طرف به خاطر می سپارد و به حافظه خود میدهد ٬در گوسفند نیز چنین سیستمی موجود است . البته در انسان این سیستم عصبی کاملتر و پیشرفته تر است . دانشمندان کمبریج برای اثبات این نظریه از 25 گوسفند استفاده کردند ٬ یعنی اینکه آنها را پس از به دنیا آوردن در یک جامعه اشتراکی به صورت گله ای کنار هم قرار دادند و سپس آنها را جدا کردند و دیدند که آنها می توانند صورتهای قدیمی را از جدید تشخیص دهند .

هزینه سفارش فیلم آموزشی پرورش گوسفند که شامل 2 حلقه سی دی می باشد : 3800 تومان

 

خرید پستی پرورش گوسفند

 محصول را درب منزل دریافت نموده و سپس هزینه را پرداخت نمایید

 

/ 0 نظر / 9 بازدید