اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای

سلام دوست عزیز

خردمند وظیفه را وسیله امرار معاش قرار نمی دهد بلکه وظیفه برای او هدف زندگی است

اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای

 

امروزه با توجه به بحث های جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روشهای نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیت های آبی به وجود آمده در دنیا ، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستم ها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم به کارگیری این نوع سیستم ها  و حفاظت از منابع آبی ، نسبت مستقیم داشته و فرهنگ گسترش صحیح این نوع سیستم ها را به همراه داشته به طوری که علیرغم سرمایه گذاریهای سنگین در این بخش ، نه تنها فرهنگ استفاده و گسترش بکارگیری سیستم های آبیاری رشدی نداشته ، بلکه تاثیر منفی در اذهان و تفکر کشاورزان آن مناطق را به همراه داشته است .از این رو متن حاضر گامی هر چند کوچک در شناساندن رفتارهای عملی در نحوه نگهداری و مدیریت بهره برداری از اینگونه سیستمها است . در این مقاله نخست به مدیریت اسید شویی به منظور پیشگیری از انسداد اجزای سیستم ها ی آبیاری قطره ای پرداخته شده و امید است در آینده نزدیک به دیگر ارکان مدیریت بهره برداری و نگهداری سیستمهای آبیاری تحت فشار نیز پرداخته شود .

    آبیاری قطره ای                         آبیاری قطره ای

 

اسید شویی

 

اسید در سیستم های آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیتشده درون لوله ها و قطره چکان ها که ناشی از مواد شیمیایی محلول در آب آبیاری می باشد ، کاربرد های فراوانی دارد . این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده به دلیل وجود بی کربنات و کربنات کلسیم به میزان بالاتر از حد مجاز ( 200 ppm) و یا دلیل به کارگیری و تزریق کودهای محلول نامرغوب د رآب آبیاری به وجود می آید . جهت تزریق کود به درون سیستم آبیاری ، می بایست از کودهایمحلولدر آب دارایPH  پایین  که خود به دلیل داشتن PH   بسیار پایین موجب نگهداری مناسب سیستم می شوند ،استفاده نمود . البته از اسید علاوه بر برطرف نمودن انسداد در قطره چکانها ، جهت ارتقای مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزارع نیز استفاده می گردد که در این مورد پس از آزمایش خاک با کارشناس خاک شناسی  خبره، می بایست مشورت شود .

 

نحوه اسید شویی

 

جهت اجرای موثر اسید شویی می بایست PH  آبیاری هنگام کار در سیستم ، بین 2 الی 3 پایین آورده شود . در این حالت آب آبیاری قادر خواهد بود ذرات رسوب درون قطره چکانها و لوله ها را حل کرده و به بیرون هدایت کند

هنگام تزریق اسید باید دقت شود به ریشه های حساس گیاهان صدمه ای وارد نشود . در صورت رعایت موارد زیر میزان خسارت احتمالی به ریشه گیاهان به حداقل خواهد رسید  :

 

1 – قبل از تزریق اسید با آبیاری ، میزان آب موجود در خاک را به ظرفیت مزرعه برسانید در این حالت اسید به محض ورود به خاک ، رقیق شده و میزان خسارت ، حداقل می رسد .

2 – مدت تزریق اسید د رشبکه ، به دقت محاسبه شود .

3- پس از تزریق اسید به شبکه سیستم ، به مدت حداقل 1 ساعت به حالت خاموش در آید تا اسید به صورت کامل رسوبات را حل نماید . با انجام این عمل ، خاصیت اسیدیته محلول خروجی نیز کاهش می یابد .

4 – پس از خروج اسید از سیستم ، شبکه حداقل برابر مدت تزریق اسید با آب شستشو داده شود .

5 – جهت اطمینان بیشتر از خروج اسید از محیط رشد ریشه بهتراست به مدت دو ساعت خاک زراعی تحت آبیاری قطره ای قرار گیرد .

توجه نمایید در هنگام کار با انواع اسید ، تمامی نکات ایمنی لازم در هنگام به کارگیری و تزریق آن را رعایت نموده و هنگام رقیق نمودن اسید همواره اسید را به آب اضافه نمایید . از آنجایی که برخی از فلزات مانند آهن در برابر اسید ، مقاوم نیستند . بنابر این قبل از تزریق اسید به درون سیستم از جنس کلیه قطعات نصب شده بر روی سیستم خود آگاه شوید . لوازم ساخته شده از جنس پلی اتیلن و پی وی سی معمولا در برابر اسید مقاوم هستند .

 

اسید های مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر می باشد :

 

-         اسید هیدروکلریک

-         اسید سولفوریک

-         اسید فسفریک

 

محاسبه زمان تزریق اسید درون سیستم 

 

جهت تزریق اسید درون سیستم می بایست اسید درون کل سیستم نفوذ کرده و کل بخشهای آن را از رسوب شستشو دهد . به همین دلیل باید اطلاعاتی نظیر فاصله محل تزریق تا دورترین عضو سیستم L   و حداقل سرعت حرکت آب درون لوله آبیاری V در اختیار باشد .

با داشتن اطلاعات فوق و با استفاده از فرمول زیر می توان زمان مناسب جهت تزریق اسید به درون سیستم را به نحو ی که اثر حل کنندگی اسید در کل سیستم بروز کند ، بدست آورد .

 

T= L/ V

 

که در آن : V حداقل سرعت آب درون لوله برحسب متر بر ثانیه M/S  ، L  فاصله محل تزریق از دورترین خروجی دریپر برحسب متر M  و T  زمان لازم جهت تزریق اسید درون سیستم برحسب ثانیه S  می باشد .

بدین ترتیب با تزریق اسید در مدت زمان به دست آمده ، مطمئن خواهیم بود که اسید به تمام بخشهای سیستم راه یافته است .

نحوه کالیبره کردن اسید در آب آبیاری (نسبت اسید مورد نیاز )

 

جهت برآورد نسبت اسید مورد نیاز در آب آبیاری می بایست جهت هر ایستگاه ، آزمایش جداگانه ای صورت داد . مثال زیر ، اقدامات لازم جهت انجام آزمایش فوق را تشریح می کند :

آب آبیاری چاهی دارای PH  5/7 می باشد ، PH مورد نیاز جهت شستشو ، معمولا 2 الی 3 می باشد . جهت انجام آزمایش ، ظرف 10لیتری از آب آبیاری را آماده کرده و با کاغذ مخصوص PH  متر PH  آن را اندازه می گیریم 5/7 = PH  در مراحل مختلف و در هر مرحله 1 میلی متر اسید مورد نظر را به ظرف اضافه کرده و مجددا PH

/ 0 نظر / 16 بازدید