طرح توجیهی تولید کشتارگاه دام

طرح توجیهیچیست ؟طرح توجیهیمجموعه اطلاعاتیهست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برایشروعیک کار تجاریتولیدیویا خدماتی ) میباشد . اطلاعاتیاز قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه هاو لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در اینطرح ها تنظیم گردیده است . داشتنیک طرح توجیهی ( طرح تجاری ) نه تنها برایافرادیکه مایل به استفاده از تسهیلات بانکیهستند مفید هست بلکه برایافراعلاقه مند به راه اندازیکسب و کار نیز ضروریمیباشد

طرح توجیهی تولید کشتارگاه دام

خلاصه ی طرح توجیهی :

ظرفیت : روزانه 500 راس دام سبک و 50 راس دام سنگین

اشتغال زایی : 76 نفر

سرمایه گذاری ثابت : 8/33546 میلیون ریال

تهیه شده در سال : تیر ماه 1386

تعداد صفحات : 103 صفحه

 دام

فهرست مواردی که در طرح ارائه شده 

1.       معرفیکشتارگاه دام

1.1.    نام و کد کشتارگاه دام

1.2.    شماره تعرفه گمرکی

1.3.    شرایط واردات کشتارگاه دام

1.4.    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

1.5.    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی کشتارگاه دام

1.6.    توضیح موارد مصرف و کاربرد کشتارگاه دام

/ 0 نظر / 38 بازدید